Privacy Policy

Na serveru jsou ukládány následující osobní údaje:
- voucher: emailová adresa objednatele
- přihláška do kurzu: číslo IANTD, jméno, příjmení, datum narození a fotografie